Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u de door het college aan de gemeenteraad verzonden brieven/informatie raadplegen.

Hier kunt de aan de gemeenteraad verzonden brieven raadplegen.

Hier kunt u de in de raad aangenomen moties raadplegen.

Hier kunt u de door de raad aangenomen amendementen raadplegen.

Hier kunt u de gedane toezeggingen van het college aan de raad raadplegen.

Hier kunt u de door de raad gestelde schriftelijke raadsvragen en de voortgang daarvan raadplegen.

Elke gemeente in Nederland heeft een Rekenkamer
De Rekenkamer onderzoekt het functioneren van de gemeente: Doet de gemeenteraad haar werk goed en heeft het beleid het gewenste effect. Zowel de gemeenteraad als de inwoners krijgen zo een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de voorgenomen plannen.


De Rekenkamer is onafhankelijk en zelfstandig
Naar aanleiding van een onderzoek geeft de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeenteraad. Per jaar wordt door de Rekenkamer minimaal 1 onderzoek uitgevoerd.


In het overzicht Rekenkamer treft u informatie over de Rekenkamer aan.


Eerdere onderzoeken
In het overzicht vindt u ook onderzoeken van de gezamenlijke rekenkamercommissie in de afgelopen periode (2021-2023).